خودکار- اتوماتیک مطالب طنز تربیت کردن طنز نوشته

خودکار- اتوماتیک: مطالب طنز تربیت کردن طنز نوشته فرزند مطالب طنز

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی حقوق تیرماه کارمندان با احکام تازه پرداخت می‌شود

رئیس شرکت برنامه و بودجه کشور در بخشنامه‌ای به دستگاه‌ها اعلام کرد: حقوق و مزایای کارمندان در تیرماه بر اساس احکام تازه همراه با مابه‌التفاوت سه ماه گذشته پرداخ

حقوق تیرماه کارمندان با احکام تازه پرداخت می‌شود

حقوق تیرماه کارمندان با احکام تازه پرداخت می شود

عبارات مهم : همراه

رئیس شرکت برنامه و بودجه کشور در بخشنامه ای به دستگاه ها اعلام کرد: حقوق و مزایای کارمندان در تیرماه بر اساس احکام تازه همراه با مابه التفاوت سه ماه گذشته پرداخت شود.

به گزارش فارس، محمدباقر نوبخت در بخشنامه ای به تمامی دستگاه های اجرایی اعلام کرد: تمامی دستگاه های اجرایی ملی و استانی باید احکام کارگزینی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را بر اساس مفاد مندرج در مصوبات صادر و حقوق و مزایای آنان در تیرماه را بر اساس احکام تازه همراه با مابه التفاوت سه ماه گذشته پرداخت کنند.

حقوق تیرماه کارمندان با احکام تازه پرداخت می‌شود

در این بخشنامه آمده هست، در اجرای قانون بودجه سال ۹۷ و با استناد به مصوبه شماره ۱۴۸۹۶/ت۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۶ اردیبهشت ۹۷ و اصلاحیه آن به شماره ۳۲۰۵۱/ت۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۳ خرداد ۹۷ هیأت وزیران و نظر به اینکه منابع موردنیاز جهت اجرای مصوبات مذکور در تخصیص اعتبار هزینه ای سه ماهه اول سال ۹۷ آن دستگاه تأمین شده است بود، مهم هست، تمامی دستگاه های اجرایی ملی و استانی، احکام کارگزینی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را بر اساس مفاد مندرج در مصوبات مذکور صادر و حقوق و مزایای آنان در تیرماه را بر اساس احکام تازه همراه با مابه التفاوت سه ماه گذشته پرداخت نمایند.

رئیس شرکت برنامه و بودجه کشور در بخشنامه‌ای به دستگاه‌ها اعلام کرد: حقوق و مزایای کارمندان در تیرماه بر اساس احکام تازه همراه با مابه‌التفاوت سه ماه گذشته پرداخ

واژه های کلیدی: همراه | مصوبات | دستگاه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

حقوق تیرماه کارمندان با احکام تازه پرداخت می‌شود

حقوق تیرماه کارمندان با احکام تازه پرداخت می‌شود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz