خودکار- اتوماتیک مطالب طنز تربیت کردن طنز نوشته

خودکار- اتوماتیک: مطالب طنز تربیت کردن طنز نوشته فرزند مطالب طنز

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ضوابط ارز همراه مسافر چه تغییری کرد؟ ، اطلاعیه تازه بانک مرکزی

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی اصلاح مواد (۳) و (۴) دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابل

ضوابط ارز همراه مسافر چه تغییری کرد؟ ، اطلاعیه تازه بانک مرکزی

اطلاعیه تازه بانک مرکزی/ ضوابط ارز همراه مسافر چه تغییری کرد؟

عبارات مهم : ایران

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی اصلاح مواد (۳) و (۴) دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ماده (3) دستورالعمل اشاره شده است به این صورت اصلاح شده است است: «در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود ندارد، بانک ملی کشور عزیزمان ایران می بایست صرفا نسبت به شمارش و تأیید مبلغ ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده، اقدام و بعد از ارایه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام به مسافر، مراتب را به صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام نماید. ضمنا در این موارد نیاز به نگهداری ارز به وسیله بانک ملی کشور عزیزمان ایران نبوده و همچنین ضرورتی به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به وسیله گمرک ج.ا.ا وجود نخواهد داشت.»

ضمنا ماده (4) نیز اینگونه اصلاح شده است است: «در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود دارد، بانک ملی کشور عزیزمان ایران موظف است ضمن شمارش و تایید مبلغ ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده، نسبت به دریافت و نگهداری ارز مربوطه اقدام و بعد از ارایه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام به مسافر، مراتب را به صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام و گمرک ج.ا.ا نیز نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام نماید.»

ضوابط ارز همراه مسافر چه تغییری کرد؟ ، اطلاعیه تازه بانک مرکزی

گفتنی هست، پیش از این ماده (3) عنوان می داشت «‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بانک ملی کشور عزیزمان ایران بعد از دریافت ارز‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام می نماید.»

همچنین در ماده (4) پیش از اصلاح اخیر آمده بود« گمرک ج.ا.ا نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام می نماید. تبصره: ‏ارز‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مازاد بر مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها تا وقت تعیین وظیفه از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، نزد بانک ملی کشور عزیزمان ایران نگهداری می گردد.»

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی اصلاح مواد (۳) و (۴) دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابل

واژه های کلیدی: ایران | مسافر | پولشویی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz